Yillik va choraklik hisobotlar

1. 01.01.2014 yildagi qoldiq Balans-01.01.2014

2. 01.01.2014 yildagi moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.01.2014

3. 01.01.2015 yildagi qoldiq Balans-01.01.2015

4. 01.01.2015 yildagi moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.01.2015

5. 01.01.2016 yildagi qoldiq Balans-01.01.2016

6. 01.01.2016 yildagi moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.01.2016

7. 01.01.2017 yildagi qoldiq Balans-01.01.2017

8. 2016 yillik hisobot Yillik-hisobti-2016

9. 01.01.2017 yildagi moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot Fin.rezultaty-na-01.01.2017

10. 04.01.2017 uchun qoldiq Balans-01.01.2017

11. 01.04.2017 yil moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.04.2017

12. 01.07.2017 yil balansi Balans-01.07.2017

13. 01.07.2017 yil moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot Fin.rezultaty-na-01.07.2017

14. 01.10.2017 yil balansi Balans-01.10.2017

15. 01.10.2017 yil moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.10.2017

16. 01.01.2018 uchun qoldiq Balans-01.01.2018

17. 01.01.2018 yilgi moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.01.2018

18. 2016 yil uchun asosiy ko’rsatkichlar KPE-za-2016g

19. 2017 yilgi asosiy ko’rsatkichlar KPE-za-2017g

20. Yillik hisobot 2017 Yillik-hisobti-2017

21. 01.04.2018 uchun qoldiq Balans-01.04.2018

22. 01.04.2018 yilgi moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot Fin.rezultaty-na-01.04.2018

23. 01.07.2018 yil balansi Balans-01.07.2018

24. 01.07.2018 yil moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.07.2018

25. 01.10.2018 yil balansi Balans-01.01.2018

26. 01.10.2018 yil moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.10.2018

27. 01.10.2019 yildagi moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.10.2019

28. 2019 yil uchun asosiy ko’rsatkichlar KPE-9-mes.-2019

29. 01.10.2019 yil balansi Balans-01.10.2019

30. 01.04.2019 yil moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot utochnenyy-Fin.rezultaty-na-01.04.2019

31. 01.07.2020 yil moliyaviy natijalari to’g’risida hisobot Fin.rezultaty-na-01.07.2020

32. 01.07.2020 yil balansi Balans-01.07.2020

33. Balans 10.01.2020 Balans-na-01.10.2020

34. 01.10.2020 yil moliyaviy natijalar hisoboti Fin.rezultaty-na-01.10.2020

35. 01.04.2021 yil moliyaviy natijalar hisoboti finresult

36. Balans 01.01.2021 yil holatiga Balans 01.01.2021

37. 04.01.2021 uchun qoldiq balans

38.Баланс_ва_молиявий_натижалар_2021_йил_3_чорак

39.Баланс_ва_молиявий_натижалар_2022_йил_1_чорак

40.Баланс_ва_молиявий_натижалар_2022_йил_2_чорак 

41. 2023 1-chorak БАЛАНС НА 01,04,2022 Фин.результаты на 01,04,2022 год

42. Йиллик хисобот

43. Баланс 2023 йил 1-чорак

44. Молиявий натижалар 2023 йил 1-чорак

45. Молиявий натижа 2023 йил 2-чорак

46. Баланс 2023 йил 2-чорак

Баланс на 01.04.2024 год

Фин.результаты на 01.04.2024 год

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.