o’z faoliyatida aktsiyadorlik jamiyati tomonidan Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyanomalarini qabul qilish to’g’risida

“Farg’ona Dori-Darmon” AJ aksiyadorlarning umumiy yig’ilishining 2016 yil 8 iyuldagi qarori bilan. kompaniya 2016 yil 8 iyulda bunga majbur bo’lgan. aktsiyadorlik jamiyatlari samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo’yicha 2015 yil 31 dekabrdagi komissiya yig’ilishi bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksiga rioya qilish. 9 raqami uchun.

Thanks!

Our editors are notified.