21.06.2018 yildagi 2017-yil yakuni bo’yicha aksiyadorlar umumiy yig’ilishi o’tkazildi.

Thanks!

Our editors are notified.