2016 yil yakuni bo’yicha sof foydaning taxminiy taqsimoti.

Hisoblangan PE hajmi, biznes -reja bo’yicha – 1 216 000,0 ming so’m

 • Zaxira jamg’armasini 5% to’ldirish uchun – 60 800,0 ming so’m
 • Dividend to’lash uchun 25% – 304 000, 0 ming so’m
 • Boshqaruv organlari a’zosiga mukofot to’lash uchun 5% – 60 800,0 ming so’m
 • Kompaniyani rivojlantirish uchun – 790 400 ming so’m

2017 yil yakunlari bo’yicha sof foydaning taxminiy taqsimlanishi.

“Dividendlar siyosati” to’g’risidagi tasdiqlangan nizomga asoslanib, sof foydaning 2017 yil oxiriga taxminiy taqsimlanishi.

 • Sof foyda – 949 099 649,78 so’m
 • Zaxira jamg’armasini 5% to’ldirish uchun – 47 454 982,49 so’m
 • Dividend to’lash uchun 25% – 236 363 750 so’m
 • Kompaniyaning rivojlanishi uchun 70.10% – 665 280 917.29 so’m

2017 yil 18 mayda aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi tomonidan tasdiqlangan “Farg’ona Dori-Darmon” aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv va nazorat organlari a’zolariga sof foyda indikatori bajarilmagani uchun haq to’lashning tasdiqlangan Tartibiga muvofiq. Kompaniyaning biznes -rejasida ko’zda tutilgan kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolariga faqat belgilangan mukofot to’lanadi.

2018 yil oxirida sof foydaning taxminiy taqsimoti

Dividend siyosati to’g’risidagi nizomga muvofiq, sof foydaning taxminiy taqsimlanishi

 • 2018 yildagi sof foyda – 807 493,1 ming so’m
 • Zaxira jamg’armasini 5% to’ldirish uchun – 40 374,7 ming so’m
 • Dividend to’lash uchun 25% – 201 873,3 ming so’m
 • Boshqaruv organlari a’zolariga mukofot to’lash uchun 5% – 40 374, 7 ming so’m
 • Kompaniyani rivojlantirish uchun – 524 870,4 ming so’m

2019 yil oxirida sof foydaning taxminiy taqsimoti

Dividend siyosati to’g’risidagi nizomga muvofiq, sof foydaning taxminiy taqsimlanishi

 • Sof foyda 100.00% 1.553.400 618.03
 • Zaxira fondini to’ldirish uchun 5,00% 77 670 030,90
 • Dividendlarni to’lash uchun 25.01% 388.505.000.00
 • oddiy aktsiyalar bo’yicha 220 so’m 1,748,750,384,725,000,00.
 • “Dori-Darmon” AJ ulushi 616 473 135 624 060.00
 • imtiyozli aksiyalar uchun 300 so’m 12,600 3,780,000,00
 • SB a’zolariga mukofot to’lash uchun 0,00% 0,00
 • Keyingi kapitallashuv bilan kompaniyaning rivojlanishi uchun 69.99% 1.087.225.587.13

Kompaniyaning dividendlar siyosati va moliyaviy barqarorligi to’g’risidagi Nizomga muvofiq, sof foydaning 2020 yil oxirida taxminiy taqsimlanishi (ming so’mda)

 • Sof foyda 100.00% 1 3 513 289.7
 • Zaxira fondini to’ldirish uchun 5,00% 175 664,5
 • Dividendlarni to’lash uchun 15.04% 528 405.00
 • oddiy aktsiyalar bo’yicha 300 so’m 524 625,00 384 725 000,00 inkl.
 • “Dori-Darmon” AJ ulushi 616 473 135 624 060.00
 • so’mlik imtiyozli aksiyalar uchun 300 3,780.00 3,780,000,00 so’m
 • SB a’zolariga mukofot to’lash uchun 0,00% 0,00
 • Keyingi kapitallashuv bilan kompaniyaning rivojlanishi uchun 79,96% 2 809 220,00

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.