Главная
» » ВАЖНЫЙ ФАКТ. ПРИЛОЖЕНИЕ-3-6
So'ngi yangiliklar

ВАЖНЫЙ ФАКТ. ПРИЛОЖЕНИЕ-3-6

 

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

 

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

«Фаргона Дори-Дармон» акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

«Фаргона Дори-Дармон» АЖ

Биржа тикерининг номи:*

FRDD

 

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Фаргона шахар, Ал Фаргоний кучаси, 50 уй.

Почта манзили:

Фаргона шахар, Ал Фаргоний кучаси, 50 уй.

Электрон почта манзили:*

info@ferdoridarmon.uz

Расмий веб-сайти:*

www.ferdoridarmon.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

 

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

19.05.2016й.

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

28.05.2016й.

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Кукон шахар, Турон кучаcи, 76 уй

Умумий йиғилиш кворуми:

72,3%

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

 

Жамият Бошкарув раисининг 2015 йил молия-хужалик фаолияти натижалари тугрисида йиллик хисоботини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисобварагини  тасдиклаш.

99,94

1 260 267

-

-

-

-

 

2015 йил якуни буйича Кузатув кенгашининг хисоботини тасдиклаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

2015 йил учун молия-хужалик фаолияти текшируви натижалари буйича  тафтиш комиссиясининг хисоботини тасдиклаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

Ташки  аудиторлик ташкилотининг аудит хулосасини тасдиклаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

2015 молиявий йилда олинган соф фойдани таксимлаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

Эгаси ёки эгасининг конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган 2010-2011 йил учун дивидендлар жамият ихтиёрига олиш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

2015 йилда аффилланган шахслар билан тузилган битимларни маъкуллаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

Аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан тузилиши мумкин булган битимларни маъкуллаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

 

Бошкарув раисини сайлаш (мехнат шартномани муддати бир йилга узайтириш).

100

1 260 967

-

-

-

-

 

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

 

 

-

-

-

-

 

Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

 

 

-

-

-

-

 

Кодиров Шарофиддин Салохитдинович

45,81

577 694

 51,03

643 473

-

-

 

Кулбоев Фазлиддин Дилшод угли

94,09

1 186 467

2,58

32 500

-

-

 

Тугизбаев Аъзам Абдураимович

60,61

764 307

35,66

449 660

-

-

 

Юсупов Баходир Комилович

91,27

1 150 833

7,06

89 034

-

-

 

Корпоратив бошкарув кодекси жорий этиш. 

100

1 260 967

-

-

-

-

 

Жамият Уставига киритилган узгартириш ва кушимчалар матнини тасдиклаш.

100

1 260 967

-

-

-

-

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

 

Бошқарув раисининг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисидаги  ҳалқаро ва миллий молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик хисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоботи тасдиқлансин.

 

2015 йил якуни бўйича Кузатув кенгашининг хисоботи тасдиқлансин.

 

2015 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича  тафтиш комиссиясининг хисоботи тасдиқлансин.

 

2015      йил учун молиявий-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича «Mustakil-M» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг аудит хулосаси тасдиқлансин. 

 

2015 молиявий йилда олинган соф фойдани қуйидагича тақсимлансин:

  •          Соф фойда                             –  961 219 360,93 сўм
  •          Захира фондига 5%                 –    48 060 968,00 сўм
  •          Дивиденд тулаш учун  36,8%   –  353 530 000,00 сўм

Ҳар бир оддий акциялар  учун дивиденд миқдори 200 сўмдан ташкил этмоқда, хар бир имтиёзли акциялар дивиденд миқдори номинал қийматига нисбатдан 10% кам бўлмаслигини Уставда белгиланган, шунинг учун - 300 сўмдан ташкил этсин. Жамият томонидан оддий акциялар бўйича хисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилади. Хисобланган дивидендлар  белгиланган тартибда акциядорнинг  талабига кўра  ҳар бир акциядор тақдим этган шахсий ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан тўлансин.

  •          Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга 2,2%  – 20 838 400,00 сўм

Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига соф фойдадан мукофот пуллари ажратиш лозимлигини инобатга олиб, қуйидагича тақсимлаш тавсия қилинади:

Кузатув кенгаш раисига энг кам иш хақининг - 19 баробари

Кузатув кенгаш аъзоларига энг кам иш хақининг - 16 баробари

Тафтиш комиссия аъзоларига энг кам иш хақининг– 15 баробари миқдорида белгилансин

  •          Айланма маблағларини кўпайтириш учун 56,1% - 538 789 992,93 сўм
 

2010-2011 йиллар якуни буйича хисобланган  ва депонент хисоб ракамига олинган дивидендлар эгаси ёки эгасининг конуний-хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган 2 947 500 сумлик дивидендларни белгиланган тартибда жамият ихтиёрига олинсин.

 

            2015 йилда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар маъқуллансин

 

«Дори-Дармон» акциядорлик компанияси, “Дори-Дармон» хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахслар ва бошка юридик аффилланган шахслар билан келгусида «Фарғона Дори-Дармон» акциядорлик жамияти томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида 2016 йил якуни бўйича умумий йиғилишигача битимларни тузилиши мумкин. 

 

«Фарғона Дори-Дармон» АЖ бошқарув раиси Турсунов М.А. билан тузилган меҳнат шартномасини  бир йил муддатга узайтирилсин. 

 

Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин:

1)       Абдулкасимов Шерзод Исамахамадович

2)       Жалилов Зохиджон Гуломович                             

3)       Йулдашев Махаматжон

4)       Кадиров Бахром Хидоятуллаевич         

5)       Маматкулов Бурхонжон Мамасолиевич 

6)       Мирзаазмедов Нодирбек Баходирович   

7)       Ходжиметов Окилжон Нигманович  

 

Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин:

1)      Кулбоев Фазлиддин Дилшод угли 

2)      Тугизбаев Аъзам Абдураимович 

3)      Юсупов Баходир Комилович

 

Корпоратив Бошқарув кодекс жорий этиш учун ишлаб чиқилган тадбирлар режаси тасдиклансин, Бошкарув ва Кузатув кенгаши мазкур тадбирлардаги вазифаларни ўрнатилган тартибда режага асосан ижросини ўз муддатида таъминласин.  

 

Жамият Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

 1

Абдулкасимов Ш.И.

Савдо-саноат палатаси Тошекнт шахар бошкармаси

вакил

 

1 235 500

Жалилов З.Г.

“Меёр-Сифат Шифо” МЧЖ

42200/800

оддий

1 036 410

Йулдашев М.

нафакахур

3400/100

оддий/имтиезли

1 398 500

Кадиров.Б Х.

«Дори-Дармон» АК

вакил

 

1 234 100

Карабаев О. М.

“Барака” ИФ АЖ

вакил

 

302 400

Маматкулов Б.М.

“Шифо-Б” ХФ

13300

оддий

642 810

Мирзаахмедов Н.Б.

“DD GENERAL JNSURANCE” СКМЧЖ

вакил

 

1 211 000

Узаков М.

нафакахур

1800/100

оддий/имтиёзли

86 650

Ходжиметов О. Н.

 “Дори-Дармон” АК

вакил

 

1 482 799

 


Новость отредактировал admin - 26-07-2016, 10:00
Автор: admin  31-05-2016, 10:02   Просмотров: 1732   
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы Вам рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.